บ้านหลุมเข้า


ละติจูด 15.3034365923 , ลองจิจูด 100.034580653

พิกัด

ตำบลหลุมเข้า อำเภออำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61130

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

แหล่งโบราณคดีบ้านหลุมเข้า มีการอยู่อาศัยอย่างน้อย 2 สมัย คือ สมัยประวัติศาสตร์-ปัจจุบัน มีหลักฐานคือ ภาชนะดินเผาลายกดประทับ และเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง และสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีภาชนะดินเผาแบบต่าง ๆ เครื่องประดับ ลูกปัดแก้ว และหินสีต่าง ๆ เครื่องมือเหล็ก ขวานหินขัด ขวดดินเผา โครงกระดูกมนุษย์จำนวนมาก เครื่องมือจากกระดูกสัตว์ ลูกกระสุนดินเผา รูปปั้นหรือตุ๊กตาดินเผา กำไลข้อมือ กำไลข้อเท้า แหวน กำไล ลุกกระพรวนเป็นสำริด และตระกรันจากการถลุงโลหะ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-06-01

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร