ดงหนองสระ


ละติจูด 15.3288026654 , ลองจิจูด 99.9329633948

พิกัด

ตำบลหนองไผ่ อำเภออำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61130

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

จังหวัดอุทัยธานีได้ดำเนินงานตามโครงการ กสช.พิเศษทำการขุดสระบริเวณ หมู่ที่ 8 บ้านดงขวาง ประมาณ 50 ไร่ ตามรายงานของ นายสด แดงเอียด ที่ได้ตรวจสอบขณะกำลังขุดสระ ภายในสระมีเนินเจดีย์ใหญ่อยู่เกือบกึ่งกลางเนินเจดีย์อิฐที่พบ เนินเจดีย์นี้เป็นอิฐทวาราวดีมีขนาดใหญ่ โบราณวัตถุที่ศาลพระภูมิ มีเศียรพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะแบบทวาราวดี และได้ตรวจสอบโบราณวัตถุ ที่ทางอำเภอนำมาเก็บรักษาไว้ คือ พระพุทธรูปสำริดแบบทวารวดี เป็นพระพุทธรูปยืนปางประทานธรรม และพระพุทธรูปสำริดปางสมาธิ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-06-01

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร