บ้านดอนน้อย (บ้านดอนนาแก)


ละติจูด 16.3849420688 , ลองจิจูด 103.532501696

พิกัด

ตำบลหลุบ อำเภออำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ที่ดอนนาแกมีการขุดค้นพบภาชนะดินเผาและพระพุทธรูปสำริด สภาพดอนเป็นป่าที่ถูกทำลาย

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -