วัดพระธาตุจอมกิตติ


ละติจูด 20.2861499713 , ลองจิจูด 100.07411997

พิกัด

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดพระธาตุจอมกิตติ ตั้งอยู่บนยอดดอยน้อย องค์พระเจดีย์มีลักษณะฐานล่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีซุ้มสี่ทิศประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนปูนปั้นทั้งสี่ด้าน ส่วนยอดเป็นองค์ระฆังกลม สร้างโดยพระเจ้าพังคราช เมื่อปี พ.ศ. 1481 ภายในบรรจุพระธาตุที่พระพุทธโฆษาจารย์นำมาถวาย หลังจากที่เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาจากประเทศลังกา แล้วกลับมาเผยแผ่ศาสนาในโยนกนคร (อำเภอเชียงแสนปัจจุบัน) ตรงกับสมัยของพระเจ้าพังคราช ซึ่งพระเจ้าพรหมมหาราชได้ทรงขับไล่ขอมไปจากโยนกสิ้น พร้อมทั้งได้อัญเชิญพระเจ้าพังคราช พระราชบิดากลับมาขึ้นครองเมืองเชียงแสน ส่วนพระเจ้าพรหมมหาราช นักรบผู้ยิ่งใหญ่ได้ไปสร้างเมืองไชยปราการ เพื่อเป็นเมืองหน้าด่าน ป้องกันการรุกรานของข้าศึก เมื่อพระพุทธโฆษาจารย์ได้นำพระพุทธศาสนามาเผยแพร่ในเชียงแสน พร้อมกับได้อัญเชิญพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้ามาด้วยจำนวนถึง 16 พระองค์ เป็นพระบรมอัฐิธาตุส่วนพระนลาต (หน้าผาก) พระเจ้าพังคราชจึงได้แบ่งพระบรมธาตุให้กับพญาเรือนแก้ว (เจ้าเมืองไชยนารายณ์) ซึ่งได้นำไปประดิษฐานไว้ในพระเจดีย์วัดจอมทองในตัวเมืองเชียงราย

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -