โนนดอนกรรม


ละติจูด 16.31407558 , ลองจิจูด 103.520389697

พิกัด

ตำบลหนองแปน อำเภออำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

โนนคอนกรรมเป็นโนนเมืองเก่ายุคสมัยทางประวัติศาสตร์ สามารถสืบค้นได้จากหลักฐานทางโบราณคดี

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -