เสมาบ้านข้ามหลาม


ละติจูด 16.3255337327 , ลองจิจูด 103.530636294

พิกัด

ตำบลหนองแปน อำเภออำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

โบราณที่เหลือซากคูเมืองโบราณร่องน้ำคันดิน 2 ชั้น

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -