วัดหม่องกาเล


ละติจูด 16.4676459962 , ลองจิจูด 99.5091310339

พิกัด

ตำบลนครชุม อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นวัดโบราณ สัณนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยสร้างขึ้นด้วยอิฐมอญ ปัจจุบันมีสภาพที่ชำรุด ตัวเจดีย์ก่อด้วยอิฐมอญผิวของเจดีย์กะเทาะหมดแล้วมองเห็นแต่อิฐมอญที่เรียงตัวกันอยู่ ตรงปลายเจดีย์ที่ต่อขึ้นไปจากลักษณะระฆังคว่ำหักชำรุดไปแล้ว

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

มีหญ้าและต้นพงขึ้นสูงท่วมหัว ขึ้นรกทั่วตัววัดเข้าไปก็ลำบากมาก วัดหม่องกาเล เดิมชื่อวัดใดไม่ปรากฏชัดเจน ชาวบ้านเมืองนครชุมเรียกตาม ภูมินามที่พบเห็น สันนิษฐานว่า บริเวณที่ค้นพบวัดอยู่ในที่จับจองของชาวพม่าที่ชื่อหม่องกาเล ซึ่งสืบหาลูกหลานของท่าน ปัจจุบันวัดหม่องกาเลตั้งอยู่บนแนวถนนโบราณที่ชาวบ้านเรียกว่าถนนพระร่วง หรือถนนตาพระร่วง ยังไม่ถูกบุกรุกทำลายมากอย่างวัดอื่นผ่านการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วจากกรมศิลปากร มีเจดีย์ประธานที่มีรูปทรงงดงาม ขนาดย่อมกว่าวัดหนองลังกาเล็กน้อย มีซุ้มที่ฐานเจดีย์ อยู่สามซุ้ม รูปทรงของเจดีย์ เพรียวและสง่างาม ยอดหักพังมาถึงคอระฆัง ไม่พบ ยอดที่หักตกลงมาเลย ในบริเวณนั้นอาจจะอยู่ในหนองน้ำหรืออุทกสีมา ที่อยู่รอบๆ บริเวณพื้นที่นั้นก็เป็นได้ ด้านหน้ามีวิหารเตี้ยๆ มีร่องรอยของฐานวิหารที่ชัดเจน โดยรอบไม่มีเจดีย์ราย อาจถูกขุดทำลายหมด เพราะเป็นเจดีย์ขนาดเล็ก คูน้ำล้อมรอบเป็นคูน้ำขนาดใหญ่ ที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ยังไม่ถูกรื้อทำลาย จากชาวบ้าน

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -