วัดเชตวัน หรือวัดกาเผือก หรือวัดพระนอน (ร้าง)


ละติจูด 20.2745009552 , ลองจิจูด 100.085429969

พิกัด

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดเชตวัน มีปรากฏในพงศาวดารโยนกว่า “ศักราช 998 (พ.ศ.2175 หรือ พ.ศ.2179) ปีชวด อัฐศก เจ้าฟ้าสุทโธธรรมราชา (กษัตริย์อังวะ) ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบวชกุลบุตรพันหนึ่ง แล้วมีพระราชโองการให้สถาปนาที่วังนางฟ้ากาเผือก เมืองเชียงแสน เป็นพระอาราม ขนานนามว่า วัดเชตวัน แล้วอาราธนาพระมหาเถรวัดป่าไผ่ดอนแท่นมาเป็นเจ้าอาวาส” โบราณสถานสำคัญของวัดได้แก่ วิหารและเจดีย์ วิหารก่ออิฐถือปูน ผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 12 เมตร ยาว 32 เมตร ด้านหน้าเป็นห้องเปิดโล่ง หลังคาเครื่องไม้ มุงกระเบื้องดินเผา ผนังก่อทึบ บนฐานชุกชีขนาดใหญ่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น บีบันไดทางขึ้นที่ด้านทิศตะวันออก (ด้านหน้า) และด้านทิศใต้ที่เชื่อมต่อกับทางเดินที่ทำออกไปจากวิหาร เจดีย์ตั้งอยู่ด้านหลังวิหาร เป็นเจดีย์ทรงระฆัง ก่ออิฐถือปูน มีแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งแต่ส่วนฐานขึ้นไปจนถึงส่วนรองรับองค์ระฆัง ส่วนฐานล่างสุดกว้างด้านละ 15 เมตร ประกอบด้วยฐานประทักษิณ 1 ฐาน มุขขนาดเล็กยื่นออกจากฐานด้านทิศตะวันออก ถัดขึ้นไปเป็นฐานเขียง 3 ฐานรองรับฐานบัว เหนือขึ้นไปเป็นชุดฐานบัว 2 ฐานรองรับองค์ระฆังทรงกลม ลักษณะส่วนฐานของเจดีย์มีอิทธิพลศิลปะของล้านช้าง จึงสันนิษฐานว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับล้านช้าง ซึ่งอาจมีความสัมพันธ์ด้านรูปแบบตามที่ปรากฏตามตำนานการสร้างราว พ.ศ.2175-2180 ซึ่งอยู่ในช่วงที่พม่าปกครองล้านนาและเชียงแสน แม้ว่าผู้สร้างจะเป็นกษัตริย์พม่า แต่กลุ่มคนสร้างอาจเป็นกลุ่มคนลาวหรือคนเชียงแสนที่ได้รับอิทธิพลศิลปะล้านช้างก็เป็นได้

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -