วัดกู่เต้า (ร้าง)


ละติจูด 20.2691219806 , ลองจิจูด 100.050827025

พิกัด

ตำบลโยนก อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดกู่เต้าอยู่นอกเมืองเชียงแสนทางทิศตะวันตก ลักษณะเป็นเจดีย์ที่มีเรือนธาตุกลมบนฐานสี่เหลี่ยมแบบพื้นเมือง คล้ายเจดีย์วัดตะโปธาราม วัดพวงหงส์ และวัดเฉียงโฉมใน เชียงใหม่ อาจได้รับอิทธิพลจากเจดีย์กู่กูด ลำพูน และน่าจะสร้างในปลายพุทธศตวรรษที่ 21

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -