วัดหมื่นเชียง (ร้าง)


ละติจูด 20.2692700243 , ลองจิจูด 100.085929004

พิกัด

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 50110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดหมื่นเชียง ปรากฏในเอกสารว่าหมื่นเชียงสงเจ้าผู้ครองเมืองเชียงแสน เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 2030 รูปแบบของเจดีย์ที่เป็นทรงปราสาทยอดเดียว ส่วนสำคัญที่ใช้ในการกำหนดอายุได้อย่างดีที่สุด คือ ลวดลายปูนปั้นประดับเสาและผนังเรือนธาตุ นับเป็นเจดีย์ที่มีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่ง เพราะเป็นเจดีย์ปราสาททรงยอดเดียวแบบล้านนาที่เหลืออยู่องค์เดียวเท่านั้น ความสัมพันธ์ที่ชาวบ้านมีต่อโบราณสถานเป็นไปในลักษณะของการถวายเครื่องสักการะ เช่น ถวายข้าว น้ำ ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา และมีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเรื่องลี้ลับ เพราะเคยปรากฏดวงแก้วลอยจากบริเวณโบราณสถาน ซึ่งอาจเป็นดวงวิญญาณ มีความเคารพและศรัทธาโบราณสถาน ในช่วง พ.ศ. 2547 พื้นที่บริเวณนี้ส่วนใหญ่เป็นป่า ยังไม่ค่อยมีบ้านเรือนเข้ามาตั้งเท่าใดนัก ถนนยังเป็นลูกรัง ดินแดง บริเวณที่เป็นโบราณสถานก็ยังไม่ได้รับการบูรณะ และถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้มีเศษอิฐแตกกระจายไปทั่ว หลังจากนั้นกรมศิลปากรก็ข้ามาบูรณะทําให้เห็นสภาพของโบราณสถานชัดเจนขึ้น 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-06-21

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร