วัดมหาธาตุ


ละติจูด 15.049744 , ลองจิจูด 100.1619

พิกัด

ตำบลแพรกศรีราชา อำเภออำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดมหาธาตุ เป็นวัดเก่าแก่โบราณ ที่ก่อสร้างขึ้นมาก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา คู่เมืองแพรกหรือเมืองสรรค์ เดิมมีชื่อว่า วัดพระธาตุ หรือ วัดหัวเมือง สิ่งสำคัญภานในวัด ได้แก่ องค์พระธาตุรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อนกันเป็นชั้น ๆ วิหารวัดมหาธาตุที่สร้างคู่ขนานกับโบสถ์ ปัจจุบันชำรุดทรุดโทรมมาก ที่ยังเห็นได้ชัดอยู่ขณะนี้คือฐานกำแพงบางส่วน เสาประธานแปดเหลี่ยม จำนวน 13 ต้น นอกจากนี้ ยังมีพระปรางค์ทรงกลีบมะเฟือง สร้างด้วยอิฐถือปูน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของวัด ได้รับอิทธิพลจากพระปรางค์กลีบมะเฟืองในศิลปะลพบุรี (ที่มา : https://www.m-culture.go.th/chainat/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -