วัดหนองลังกา


ละติจูด 16.4681810331 , ลองจิจูด 99.5111450319

พิกัด

ตำบลนครชุม อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นวัดที่สร้างด้วยอิฐมอญ ส่วนที่ฉาบผิวด้วยปูนซีเมนต์กะเทาะออกไปหมดแล้ว เจดีย์ทรงกลมนี้มีฐานสี่เหลี่ยมก่อนแล้วก็มีฐานแปดเหลี่ยมชั้นที่ 2 สัณนิษฐานว่าสร้างขึ้นร่วมสมัยกับสุโขทัย

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

การดูแลยังไม่ดีเท่าที่ควร ปล่อยให้หญ้าคา หญ้าพงต้นไม้ใหญ่ขึ้นในบริเวณและรอบๆ ตัววัด

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -