ดอยโตน


ละติจูด 20.3099271599 , ลองจิจูด 100.024521918

พิกัด

ตำบลป่าสัก อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

มีซากอิฐเกิดจากฐานกู่เก่าที่มีการลักลอบขุดค้นเหลือเพียงซากฐานบางส่วนบริเวณด้านทิศใต้ของเขตชุมชน มีคูน้ำคันดินชั้นเดียว

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -