เวียงแก้ว


ละติจูด 20.3765157538 , ลองจิจูด 100.025443353

พิกัด

ตำบลศรีดอนมูล อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57150

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

เวียงแก้ว เวียงสี่ตวง หรือเวียงสีทวง ชื่อเวียงสี่ตวง ปรากฏในตำนานสิงหนวัติ คือ ในสมัยพระเจ้าพังคะ กษัตริย์แห่งราชวงศ์สิงหนวัติ ถูกพวกขอมขับไล่จากเมืองโยยนกพันธุ์ไปอยู่ใกล้แม่น้ำสาย ต้องส่งสวยให้ขอมดำเป็นทองคำปีละ 4 ตวง จึงเชื่อว่าเวียงสี่ตวง ปัจจุบันเรียกว่าบ้านเวียงแก้ว กำแพงเมือง-คูเมืองของเวียงแก้วขุดไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกัน เป็นรูปแบบเมืองป้อมภูเขา คูเมืองลึกชันมีคันดินประกบทั้งด้านนอกและด้านใน ปัจจุบันพื้นที่ทั้งหมดของเวียงแก้วอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน โครงการป่ามะและป่าสบรวก และเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร ลักษณะคูน้ำคันดินชั้นเดียว โดยทั่วไปสภาพสมบูรณ์แต่บางช่วงตื้นเขิน ไม่พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีในเขต นอกจากรอบนอกด้านทิศใต้ จะมีโบราณสถานกู่เก่าที่ได้รับการบูรณะใหม่ปรากฏอยู่

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร