ดอยฮ่องช้าง 1,2


ละติจูด 20.2309824977 , ลองจิจูด 100.042568895

พิกัด

ตำบลโยนก อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

ลักษณะคูน้ำคันดินชั้นเดียว ทั้งดอยฮ่องช้าง 1 และ 2 พบเศษภาชนะเครื่องปั้นดินเผา แตกหักกระจายอยู่ทั่วไป

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -