แหล่งโบราณคดีวัดน้ำฉ่า


ละติจูด 14.9435640013 , ลองจิจูด 101.941202991 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลโป่งแดง อำเภออำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30280

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

เมืองโป่งแดงแห่งนี้ยังมีโบราณสถานที่สำคัญคือ วัดน้ำฉ่า เป็นโบสถ์ที่เข้าใจว่าสร้างทับอโรคยาศาล ภาพแกะสลักสมัยขอม ประดับไว้หลังโบสถ์ ภาพเทพและยักษ์กวนเกษียรสมุทร ภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ทับหลังทิศตะวันออก ซึ่งอยู่บนบนเส้นทางลำตะคอง อาจไปยังเมืองโคราช – ปราสาทเมืองแขก เมืองเสมา หรือแหล่งหินตัดที่สีคิ้วก็อาจเป็นได้ หรืออาจย้อนไปถึงยุคทวาราวดีที่ ใช้หินตั่งก็อาจเป็นได้

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-02-22

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร