ดอยพ่อศรี


ละติจูด 20.2321067254 , ลองจิจูด 100.036950034

พิกัด

ตำบลโยนก อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57150

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

ลักษณะคูน้ำคันดินชั้นเดียว หลักฐานที่พบมีซากอิฐอันเกิดจากฐานกู่เก่าที่พังทลายหมดสภาพและจำคำบอกเล่าของชาวบ้านว่าได้พบกระบอกปืนทองแดง 1 กระบอกแต่ปัจจุบันไม่ปรากฏที่อยู่

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร