ดอยพ่อศรี


ละติจูด 20.2321067254 , ลองจิจูด 100.036950034

สถานที่ตั้ง

ตำบลโยนก อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57150

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

ลักษณะคูน้ำคันดินชั้นเดียว หลักฐานที่พบมีซากอิฐอันเกิดจากฐานกู่เก่าที่พังทลายหมดสภาพและจำคำบอกเล่าของชาวบ้านว่าได้พบกระบอกปืนทองแดง 1 กระบอกแต่ปัจจุบันไม่ปรากฏที่อยู่

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร