บ้านแซว (บ้านกว้าน)


ละติจูด 20.2553845442 , ลองจิจูด 100.184235123

สถานที่ตั้ง

ตำบลบ้านแซว อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57150

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

พบเครื่องมือหิน และเศษชิ้นส่วนของภาชนะเครื่องปั้นดินเผากระจายอยู่ทั่วไปในเขตชุมชนด้านทิศใต้ทั้ง 2 เขต

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร