วัดกู่คำ (ร้าง)


ละติจูด 20.2737019591 , ลองจิจูด 100.088302013

พิกัด

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดกู่คำ (ร้าง) ตามพงศาวดารภาคที่ 61 กล่าวว่าวัดนี้อยู่ริมประตูท่าหลวงใต้ ปัจจุบันเหลือเพียงฐานวิหารบางส่วน เนนื่องจากด้านทิศตะวันออกถูกแม่น้ำโขงกัดเซาะ ตามลักษณะของการก่อสร้างวัดจะต้องมีเจดีย์อยู่ทางทิศตะวันตก ซึ่งคงถูกไถปรับไปแล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานเยวกับการก่อสร้าง วัดนี้น่าจะสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 21-22

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -