บ้านหนองไร่


ละติจูด 15.3889626118 , ลองจิจูด 102.261424173 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลเมืองนาท อำเภออำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30290

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

หมู่บ้านอยู่นอกเขตชุมชนโบราณ 1.5 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านเป็นเนินกว้างประมาณ 20 ไร่ มีสระน้ำใกล้ ๆ ชาวบ้านใช้ทำนาปลูกผัก เคยขุดพบโครงกระดูก ภาชนะดินเผา พื้นที่บริเวณนี้ยังไม่ได้ออกโฉนด

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-02-22

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร