บ้านโกรกขี้หนู


ละติจูด 15.4043236607 , ลองจิจูด 102.354016355 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลเมืองคง อำเภออำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30260

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

สภาพเป็นเนินดินกลางทุ่งนา มีต้นไม้ขึ้นพื้นที่บริเวณนี้ปัจจุบันอยู่ในเขตของบ้านโคกสะแก ตำบลเมืองดง

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-02-23

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร