วัดคว้าง (ร้าง) (วัดพระเจ้าทองทิพย์)


ละติจูด 20.2697620102 , ลองจิจูด 100.08873604

พิกัด

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดคว้าง เป็นโบราณสถานที่ตั้งอยู่ภายในเมืองเชียงแสนทางด้านทิศตะวันออกใกล้แม่น้ำโขง ประกอบด้วย เจดีย์ซึ่งเหลือเพียงส่วนฐานและเรือนธาตุ ฐานเป็นชั้นหน้ากระดานซ้อนลดหลั่น 3 ชั้น มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ส่วนเรือนธาตุพังทลาย สันนิษฐานว่ามีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อเก็จ รอบเจดีย์มีพื้นปูอิฐเป็นลานประทักษิณ วิหาร เหลือเพียงส่วนฐานอาคารแผนผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายกเก็จด้านนห้า มีการก่อสร้างซ้อนทับ 7 ครั้ง บันไดทางขึ้นด้านหน้าวิหารมีทางเดินปูอิฐ เจดีย์และวิหารตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน (หรือที่เรียกว่า ฐานไพที) และฐานอาคาร ขุดแต่งให้เพียงส่วนท้ายอาคารด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นฐานยกเก็จ พื้นอาคารปูอิฐ สันนิษฐานว่าก่อสร้างและใช้งานในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-22 แล้วทิ้งร้างไปและมีการใช้งานอีกครั้งพร้อมกับสร้างอาคารซ้อนทับ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 25-26

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -