เขาตาพัน


ละติจูด 16.5699999627 , ลองจิจูด 99.6100000197

พิกัด

ตำบลเขาคีริส อำเภออำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

ศาสนสถานตั้งอยู่บนยอดเขามีทางขึ้นทางด้านทิศเหนือตั้งอยู่ในแนวถนนพระร่วง อาคารอยู่บนยอดเขาใช้ศิลาแลงในการก่อสร้างและมีบันไดทางขึ้นซึ่งทำด้วยศิลาแลง ปัจจุบันโบราณสถานเหลือแต่ส่วนฐานอาคารและบันไดทางขึ้นมีวัชพืชปกคลุม

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -