บ้านน้อย


ละติจูด 15.1472873492 , ลองจิจูด 101.861363388 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลด่านนอก อำเภออำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30210

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

ลักษณะบ้านตั้งอยู่บนเนิน ถนนต่ำกว่าบ้านเป็นบางแห่ง ไม่พบร่องรอยของคูน้ำ เคยขุดพบโครงกระดูก ก้อนตะกั่ว 4 ก้อน วางข้างโครงกระดูก ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 300 เมตร เป็นจอมปลวกขุดได้พานสัมฤทธ์ พระสัมฤทธ์ องค์เล็กๆ 1 องค์

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-02-23

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร