วัดเจ็ดยอด


ละติจูด 19.9036509673 , ลองจิจูด 99.831030956

พิกัด

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 50110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดเจ็ดยอด เป็นวัดเก่าแก่ที่ไม่ทราบที่มาและช่วงปีของการสร้างแน่ชัด ก็แต่น่าจะมีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันกับวัดพระสิงห์ วัดพระแก้ว วัดดอยทอง และวัดงำเมือง อย่างไรก็ตาม วัดนี้ได้ถูกทิ้งร้าง ในยุคสมัยที่อาณาจักรล้านนาตกเป็นอาณานิคมของพม่ายาวนานกว่า 600 ปี และมาได้รับการบูรณะใหม่อีกครั้ง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ในปี พ.ศ. 2386 โดยผู้ดูแลการบูรณะในครั้งนั้นคือ พระครูบาคันธะคนฺธวํโส เจ้าอาวาสคนแรกของวัดผู้ริเริ่มชักชวนชาวบ้านและผู้มีจิตศรัทธามาร่วมกันพัฒนาวัด และได้กลายเป็นวัดประจำหมู่บ้าน หมู่บ้านจึงชื่อว่า หมู่บ้านเจ็ดยอด ซึ่งปัจจุบันเป็นอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 วัดเจ็ดยอดนั้นมีเอกลักษณ์ตรงที่มีเจดีย์ 7 องค์ที่มีทั้งขนาดใหญ่และเล็กรวมกัน และได้รับการซ่อมแซมจนสามารถเปิดให้เข้าชมได้ในปัจจุบัน นอกจากนี้วัดเจ็ดยอดยังเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเคยเสด็จพระราชดำเนินมาถึง 2 พระองค์ด้วยกัน โดยมีการกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ด้วยในลิลิตพายัพ และรัชกาลที่ 9 ก็เคยเสด็จพระราชดำเนินมาถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเจ็ดยอดแห่งนี้ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-06-21

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร