วัดเชียงน้อยต้นลาน (ร้าง)


ละติจูด 20.2821440319 , ลองจิจูด 100.087941028

พิกัด

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดเชียงน้อยต้นลานไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด ปัจจุบันเป็นวัดร้าง จากหลักฐานสถาปัตยกรรมและโบราณวัถตุที่พบทำให้สันนิษฐานได้ว่าอาจวร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นช่วงที่เชียงแสนรุ่งเรืองที่สุด ก่อนที่จะถูกทิ้งร้างไปเมื่อเชียงแสนแตกช่วงสงครามขับไล่พม่าใน พ.ศ.2347 ซากโบราณสถานที่พบในปัจจุบันเป็นส่วนฐานรากก่ออิฐของโบราณสถานอย่างน้อย 2 หลัง เรียงตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ สันนิษฐานว่าหนึ่งในนี้น่าจะเป็นวิหาร? ส่วนสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ของวัดอาจอยู่ใต้ถนนริมโขงและลานสุขภาพ หรืออาจถูกแม่น้ำโขงกัดเซาะไปพร้อมกับกำแพงเมืองด้านทิศตะวันออก

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -