วัดบ้านร้อง (ร้าง)


ละติจูด 20.2700000242 , ลองจิจูด 100.079999959

พิกัด

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดบ้านร้อง เป็นโบราณสถานที่อยู่ภายในเมืองเชียงแสนด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ใกล้กับแม่น้ำโขง ประกอบด้วยอาคาร ๕ หลังคือ วิหาร ห้องท้ายวิหาร เจดีย์ราย(ช้างล้อม) เจดีย์รายและเจดีย์สถูปจำลอง ไม่ปรากฏประวัติความเป็นมาจากเจดีย์รายที่มีการประดับช้างล้อม พบว่ามีรูปแบบลักษณะเดียวกับเจดีย์ประธานวัดช้างค้ำและพระธาตุภูเขา แต่ที่วัดแห่งนี้เป็นเจดีย์ราย จึงน่าจะมีอายุหลังกว่าทั้งสองแห่งที่กล่าว ในช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๒๐ เป็นต้นมา และใช้งานจนถึงในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๒ และทิ้งร้างไปในช่วงเวลานี้หรืออาจจะหลังจากนี้ไปไม่นานนัก

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -