วัดบุญยืน


ละติจูด 18.5712839947 , ลองจิจูด 100.752211046

พิกัด

ตำบลกลางเวียง อำเภออำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

สร้างเมื่อ พ.ศ. 2343 โดยสมเด็จเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโย เจ้าผู้ครองนครน่าน มีลักษณะรูปทรงพระอุโบสถแบบหลังคาลดหลั่นทรงม้าต่างแพร องคืพระประธานเป็นพระพุทธรูปปั้นปางประทับยืน สูง 8 ศอก บานประตูไม้สัก แกะสลักรูปพระอินทร์ พระพรหม องค์พระเจดีย์สร้างติดด้านหลังพระอุโบสถทรงพุ่มข้าวบิณฑ์

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -