เจดีย์วัดบาง


ละติจูด 16.4730289775 , ลองจิจูด 99.5288570196

พิกัด

ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

เจดีย์วัดบางสร้างเมื่อพุทธศตวรรษที่ 19 สมัยสุโขทัยเป็นศิลปของสมัยสุโขทัยสมัยเดียวกันกับเมืองนครชุมตามหลักฐานคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเมืองกำแพงเพชร เจดีย์วัดบางเป็นศิลปะรุ่นเดียวกับเมืองนครชุมได้ชี้ให้เห็นว่าได้มีการขยายตัวของชุมชนเมืองกำแพงเพชร เจดีย์ 1 องค์ และปรางค์ 1 องค์ เจดีย์วัดบางตั้งอยู่ที่ดินวัดบางด้านเหนือติดกับอาคารพาณิชย์ห่างเพียง 85 เซนติเมตร พื้นที่บริเวณเจดีย์ได้เป็นที่จอดรถของโรงแรมและลูกค้าที่มาทำธุระแถวนั้น

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -