วัดปทุมใต้ (ร้าง)


ละติจูด 20.2698189847 , ลองจิจูด 100.088712979

พิกัด

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดประทุมใต้ เนื่องจากเหลือเพียงเศษอิฐที่ถูกสร้างทับโดยอาคารแล้ว ก็ไม่มีหลักฐานอื่นให้สันนิษฐานหรือกําหนดอายุได้แต่อย่างน้อยควรจะสร้างขึ้นยุคที่เชียงแสนอยู่ในฐานะเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา ในราวพุทธศตวรรษที่ 20-22 แต่ก็ถูกทิ้งร้างไปประมาณปี พ.ศ. 2500 พบว่ามีการจับจองพื้นที่โดยรอบวัดประทุมใต้ในลักษณะของ น.ส.3 รวมถึงมีการบอกเล่ากันมาว่ามีซากเจดีย์ที่อยู่บริเวณโรงแรมนี้ซึ่งก่อนหน้านั้นพื้นที่แห่งนี้เป็นที่ดินว่างเปล่ารกร้างธรรมดาที่มีหญ้าขึ้นมาก่อนตอนหลังจึงมีโรงแรมมาสร้างขึ้นบนบริเวณโบราณสถานคนในชุมชนกับโบราณสถานมีไม่มากนักอาจเป็นเพราะวัดประทุมใต้นี้หลงเหลือหลักฐานไม่มากนักจึงอาจทําให้ชาวบ้านไม่ทราบว่าพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นโบราณสถานมาก่อน จึงมีการสร้างอาคารทับมายาวนานแล้วและเมื่อมาถึงชาวบ้านปัจจุบัน สภาพพื้นที่ก็เปลี่ยนแปลงไปจนไม่รู้สภาพเดิมมีการเล่าต่อ ๆ กันมาว่ามีตอนที่ได้สร้างโรงแรมนี้มีแรงงานชายชาวพม่าที่มารับจ้างก่อสร้างตกตึกมาตายจํานวนห้าคน แต่ก็ไม่ไดพบเจอสิ่งเหนือธรรมชาติใด ๆ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -