วัดประสาทประตู (ร้าง)


ละติจูด 20.2799999791 , ลองจิจูด 100.079999961

พิกัด

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดปราสาทประตู ประวัติศาสตร์จากเอกสารและหลักฐานทางโบราณคดีโบราณสถานแห่งนี้ปัจจุบันกลายเป็นเพียงพื้นที่รกร้าง ไม่ปีป้ายแสดงว่าเป็นแหล่งโบราณสถานและไม่ปรากฏหลักฐานหรือเอกสารใด ๆ เมื่อก่อนเคยเห็นเป็นกองอิฐเล็ก ๆ และมีเศษอิฐกระจายอยู่เต็มพื้นที่มีต้นไม้ขึ้น บางต้นก็ถูกตัดออกไปบ้างแล้วมีหญ้าขึ้นปกคลุมทั่วพื้นที่ ไม่พบเจดีย์หรือส่วนฐาน เมื่อถางหญ้าจึงพบว่ามีเศษกองอิฐอยู่ แต่พบเพียงเล็กน้อย ไม่พบป้ายที่แสดงชื่อวัดหรือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นโบราณสถานอ1 โบราณสถานแห่งนี้มีมานาน คนในพื้นที่ก็อาจจะเห็นมาตั้งแต่เกิด ทําให้เกิดความผูกพันและเคยชินกับสภาพโบราณสถานนี้คนในชุมชนส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาพุทธ จึงทําให้มีความเชื่อว่าโบราณสถานที่เก่าแก่มักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มองไม่เห็น

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -