บ่อสามแสน


ละติจูด 16.5100000347 , ลองจิจูด 99.5199999581

พิกัด

ตำบลหนองปลิง อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

บ่อสามแสน เป็นบ่อศิลาแลงขนาดใหญ่ ที่มีความลึกมาก คนในชุมชนเชื่อว่าเป็นบ่อที่ลึกที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณริมถนนพระร่วง ชื่อสามแสนมาจาก ความเชื่อและเรื่องเล่าขานว่า ความใหญ่ของบ่อนี้ ทำให้คนถึงสามแสนคน ซึ่งตามความเชื่อ กล่าวว่า เป็นกองทัพทั้งของไทยและพม่าที่มีมากกว่าสามแสนคน ก็ยังดื่มกินไม่หมด คนในชุมชนเชื่อว่า บ่อสามแสนเชื่อมต่อกับท่อทองแดง และน้ำในบ่อสานแสนก็เชื่อมต่อกับแม่น้ำปิง ทำให้บ่อสามแสนมีน้ำอยู่ตลอดทั้งปี แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อคราวมีการบูรณะใหญ่บ่อสามแสนเมื่อปี พ.ศ. 2546 ก็ไม่พบหลักฐานว่า มีทางน้ำใด ๆ ไหลเข้ามาได้

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -