ประตูเจ้าอินทร์ (ป้อมเจ้าอินทร์)


ละติจูด 16.4882710248 , ลองจิจูด 99.5150609705

สถานที่ตั้ง

ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

ป้อมเจ้าอินทร์ เป็นโบราณสถานเมืองกำแพงเพชร ตั้งอยู่ภายใน อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -