ประตูเจ้าอินทร์ (ป้อมเจ้าอินทร์)


ละติจูด 16.4882710248 , ลองจิจูด 99.5150609705

พิกัด

ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

ป้อมเจ้าอินทร์ เป็นโบราณสถานเมืองกำแพงเพชร ตั้งอยู่ภายใน อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -