เมืองโบราณเวียงสา


ละติจูด 20.2161533649 , ลองจิจูด 99.829334142

สถานที่ตั้ง

ตำบลศรีค้ำ อำเภออำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

มีคูน้ำคันดิน 2 ชั้น บางตอนเป็นลักษณะชั้นเดียว และพบเศษภาชนะดินเผา และเศษภาชนะเครื่องเคลือบกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2018-11-01

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร