กลุ่มอาคารบ้านไม้ถนนเทศาริมแม่น้ำปิง


ละติจูด 16.4659809014 , ลองจิจูด 99.5318540948

สถานที่ตั้ง

ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวปลูกเป็นอาคารเรือนแถว ซึ่งเป็นศิลปะแบบดั้งเดิมของคนกำแพงเพชร หลังคาทรงปั้นหยา ช่องลมฉลุลวดลายเชือกเถา ประตูบานพับเป็นแผง และหลังคามุงกระเบื้องดินเผารูปชายธงปลายแหลม

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

เป็นอาคารไม้เก่าแก่มีอายุเกือบร้อยปี มีความชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-03-12

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร