วัดบ้านสีแก้ว


ละติจูด 16.1408401523 , ลองจิจูด 103.545873408

สถานที่ตั้ง

ตำบลสีแก้ว อำเภออำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

องค์พระธาตุสีแก้วตั้งอยู่ที่วัดบ้านเมืองสีแก้ว อยู่ห่างจากอำเภอเมืองร้อยเอ็ดไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นพระธาตุก่อด้วยอิฐฐานมีขนาดกว้าง ด้านละ 5 เมตร มีความสูง 17 เมตร ลักษณะเป็นการก่ออิฐแบบผสมดินแล้วฉาบปูนทับองค์พระธาตุ ถูกสร้างขึ้นโดยมีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม คือ เรือนองค์ธาตุก่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมเรียนกันสองชั้น และสร้างขึ้นไปสู่ส่วนยอดตรงตัวเรือนธาตุทั้งสี่ด้าน ทำเป็นประตูหลอก เหนือประตูขึ้นไปทำเป็นลวดลายคล้ายพระธาตุพนม เป็นโบราณสถานในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการขึ้นทะเบียน ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมไทยที่มีความประณีต วิจิตรงดงาม สมควรแก่การกราบไหว้บูชา เพื่อความเป็นสิมงคล และจารึกจดจำไว้ โดยจัดมีการจัดงานไหว้พระธาตุประจำปี ในช่วงวันเพ็ญเดือนสาม เดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมให้ลูกหลานได้กราบไหว้บูชาสืบต่อไป

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-09-15

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -