ชุมชนเมืองเก่า (เสลภูมิ)


ละติจูด 16.0308907257 , ลองจิจูด 103.934721144

สถานที่ตั้ง

ตำบลขวัญเมือง อำเภออำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45120

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นย่านพาณิชยกรรมเก่า ประกอบด้วยอาคารพาณิชยกรรมลักษณะอาคารไม้ เป็นย่านพาณิชกรรมการค้าเก่าของอำเภอเสลภูมิ เรื่อยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นชุมชนการค้าขายและที่พักอาศัยของพ่อค้าเชื้อสายจีนในอดีต ปัจจุบันเริ่มมีผสมผสานของผู้ที่ทำการค้าขายและพักอาศัย มีอาคารพาณิชยกรรมเก่าอายุกว่า ๖๐ ปี ในลักษณะอาคารไม้ความสูง ๑ ชั้น และ ๒ ชั้น ที่มีความโดดเด่นของรูปแบบและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมเฉพาะ เช่น บานประตู ลูกกรงราวระเบียง และช่องระบายอากาศเหนือบานประตู

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-09-17

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร