ชุมชนธวัชดินแดง


ละติจูด 16.109780797 , ลองจิจูด 103.844973464

สถานที่ตั้ง

ตำบลธวัชบุรี อำเภออำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45170

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นชุมชนที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ หลายสาย ที่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม เป็นชุมชนเกษตรกรรม และหัตถกรรม เป็นชุมชนเกษตรกรรม และหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ลายผ้าขิด ผลิตภัณฑ์ได้แก่ กระเตาะ กระติ๊บ กระเป๋า และภาชนะต่าง ๆ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-09-17

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร