ชุมชนฟืม (บ้านเขือง)


ละติจูด 16.1604439758 , ลองจิจูด 103.716212406

สถานที่ตั้ง

บ้านเลขที่ 71 หมู่บ้านดงเย็น ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลเชียงขวัญ อำเภออำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

ลักษณะสำคัญ : ตัดแผ่นฟืมสแตนเลสตามขนาดที่ต้องการเรียกว่า “ดางฟืม” ทำไม้ดูกงู และนำมา ประกอบกับแผ่นฟืมแล้วถักด้วยด้ายจนเสร็จ นำดางฟืมที่ถักเสร็จแล้วมารมด้วยควันไฟ และนำมาสอดด้วย ด้ายเป็นลวดลาย เรียกว่า “การเก็บเขาฟืม” แล้วนำไปเข้ากรอบเป็นฟืมทอผ้า 

ประวัติความเป็นมา : เกิดจาก การอยากมีผ้าใหม่ใส่ไปงานต่างๆ ในสมัยก่อน ใครที่ต้องการชุดสวยๆ ใส่ต้องทอผ้าเอง เนื่องจาก ไม่มีขาย หรือถึงจะมีขาย ก็ไม่มีเงินพอที่จะซื้อใส่และอีกทั้ง บรรพบุรุษก็มี อาชีพเลี้ยงไหมสืบต่อกันมาจึงทำให้สนใจ ในเรื่องของการทอผ้าใหม จนปัจจุบันก็ได้มีการทอผ้าใหมเพื่อ จำหน่าย และการทอผ้าไหม ก็ยังสร้างรายได้อีกทางเข้าสู่ครอบครัว เนื่องจาก ผ้าไหมมีราคาค่อนข้างสูง

เป็นชุมชนที่มีแหล่งน้ำธรรมชาติหลายสาย ที่เหมาะแก่การทำเกษตรกรรม เป็นชุมชนเกษตรกรรม และหัตถกรรม เป็นชุมชนเกษตรกรรม และหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่ลายผ้าขิด ผลิตภัณฑ์ได้แก่ กระเตาะ กระติ๊บ กระเป๋า และภาชนะต่าง ๆ เป็นชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความโดดเด่นเรื่องภาษา และการทำหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-09-17

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร