ปราสาทจอมพระ


ละติจูด 15.103698365 , ลองจิจูด 103.592813425

พิกัด

ตำบลจอมพระ อำเภออำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32180

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นปราสาทศิลาแลง บางส่วนพังทลายลงมา และยังมีหลักศิลาจารึกซึ่งมีสภาพสมบูรณ์อยู่ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูป ปัจจุบันเศียรของพระพุทธรูปถูกตัดแต่ยังไม่มีการสร้างเศียรพระขึ้นใหม่ ใกล้ๆ บริเวณที่ตั้งปราสาทมีโครงกระดูก 2-3 ชิ้น และกระปุกเล็กๆ เคลือบสีดำ ซึ่งคาดว่าคงเอาไว้ใส่เครื่องเทศ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2021-05-27

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร