วัดป่ากล้วย


ละติจูด 16.4899999696 , ลองจิจูด 99.5099999824

พิกัด

ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

โบราณสถานวัดป่ากล้วย เคยเป็นวัดหนึ่งที่อยู่ในบริเวณส่วนที่แคบที่สุดและเหนือที่สุดของภายในกำแพงเมืองเป็นเพียงเนินดิน ที่มิได้มีผู้ใดสนใจ แม้พระเจดีย์ประธานก็ได้ถูกไถไปทำป่ากล้วยจนหมดสิ้น เหลือเพียงวิหารร้างเห็นเป็นแค่เนินดิน โบราณสถานวัดป่ากล้วยจึงถูกทับถมและฝังดินอยู่ช้านานหลายร้อยปี

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -