โบราณสถานวัดแก่งตอย


ละติจูด 15.4131340425 , ลองจิจูด 105.037291675

สถานที่ตั้ง

ตำบลท่าเมือง อำเภออำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

โบราณสถานประกอบด้วยตัวฐาน ตัวอาคาร สร้างด้วยอิฐ 2 หลัง ศิลาแลงอีก 1 หลัง อายุราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 ส่วนชิ้นส่วนสถาปัตยกรรม เช่น เสาประดับกรอบประตู โสมสูตรรูปหัวมังกรอีก 2 ชิ้น ที่นำมาตั้งไว้

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-06-01

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร