วัดพระโตและพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ


ละติจูด 15.9299657014 , ลองจิจูด 105.346439962

สถานที่ตั้ง

ตำบลพะลาน อำเภออำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

หลักฐานที่พบ ได้แก่ 1) พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ สร้างด้วยอิฐผสมปูนขาวขนาดหน้าตัดกว้าง 2.9 เมตร สูง 4.36 เมตร แท่งฐานสูง 1.19 เมตร กว้าง 3.47 เมตรความยาว 3.87 เมตร ลักษณะพระพุทธรูปปางบางวิชัย ทรวดทรงแบบช่างฝีมือพื้นบ้าน คือ แข็งกระด้าง ไม่งดงาม ประชาชนนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ ตามเอกสารระบุว่าสร้างประมาณ พ.ศ.1154 ขนานนามว่า พระเจ้าองค์ตื้อ หรือพระอินทร์ใส่โฉม 2) หอแสง หอหลักเมืองสร้างเพื่อประดิษฐานวิญญาณของเจ้าแสงผู้สร้างวัดและพระพุทธรูป 3) วิหาร ใช้อิฐผสมปูนขาว หลังคามุงด้วยไม้ ลักษณะวิหารได้อิทธิพลมาจากช่างเวียดนาม 4) โบสถ์ 1 หลังสร้างเมื่อ พ.ศ. 2486-2476สร้างด้วยอิฐผสมปูนขาว หลังคาสังกะสี สร้างโดยพระครูกุเกดงาม เป็นโบสถ์เล็ก ๆ จุพระรวมไม่เกิน 21 รูป

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชายตลิ่งถูกกัดเซาะและโบราณสถานอยู่ในสภาพทรุดโทรม

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-06-01

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร