ดอยแม่สลอง


ละติจูด 20.1751880891 , ลองจิจูด 99.6099996113 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลแม่สลองนอก อำเภออำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

ชุมชนตลาด/การค้า,ชุมชนเกษตรกรรม/ชนบท มีพิพิธภัณฑ์วีรบุรุษชาวจีน เป็นศูนย์กลางของชุมชน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -