บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร


ละติจูด 19.9600972563 , ลองจิจูด 99.710855068 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลแม่ยาว อำเภออำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

ชุมชนตลาด/ย่านการค้า,ชุมชนริมน้ำ/แหล่งน้ำ มีเส้นทางท่องเที่ยวโดยรอบหมู่บ้าน บ้านเรือนอยู่อย่างหนาแน่นปัจจุบันเป็นชุมชนหนึ่งของการท่องเที่ยวริมแม่น้ำกก เป็นหมู่บ้านที่จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -