ศาลหลักเมืองขลุง


ละติจูด 12.4620205611 , ลองจิจูด 102.230398157

สถานที่ตั้ง

330 เทศบาล 1 ตำบล ขลุง อำเภอ ขลุง จันทบุรี 22110 ตำบลขลุง อำเภออำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

ศาลหลักเมืองขลุง แต่ดั้งเดิมเป็นศาลเจ้าเล็ก ๆ ตั้งอยู่ระหว่างต้นตะเคียนใหญ่ 2 ต้น ซึ่งในสมัยนั้นสถานที่แห่งนี้เคยเป็นค่ายทหารมาก่อน ต่อมาปี พ.ศ. 2448 ทางราชการได้มาสร้างเป็นที่ทำการอำเภอ และทำเป็นที่ทำการเมืองขลุงโดยสร้างอยู่ด้านหน้าศาลเจ้า เป็นอาคารก่อสร้างด้วยไม้และในปัจจุบัน คือ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองขลุงหลังใหม่โดยศาลเจ้าแห่งนี้มีประชาชนทั้งชาวไทยและจีนมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวเป็นประจำ ซึ่งในสมัยนั้นยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นศาลหลักเมือง ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ขลุงมูลนิธิ (พ่งไล้ยี่เซียวเกาะ) ได้ทำพิธีขุดศพไร้ญาติ ในพื้นที่โรงเรียนเทศบาลขลุง ซึ่งในสมัยนั้นเป็นป่าช้า เพื่อนำพื้นที่มาสร้างเป็นโรงเรียน ซึ่งดำเนินการประกอบพิธีโดยคณะทรงจากอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งการเริ่มพิธีจะต้องไปอัญเชิญเทพเจ้าจากศาลเจ้าต่าง ๆ มาร่วมพิธี และเมื่อคณะทรงองค์เทพฮุดโจ้ว โป๊ยจุนเซี๊ยฮุด ประทับทรงได้แจ้งแก่คณะกรรมการว่ายังไม่ได้เชิญเจ้าหลักเมืองขลุงมายังปะรำพิธี คณะกรรมการก็ไม่ทราบว่าเจ้าหลักเมืองขลุงอยู่ที่ใด ท่านฮุดโจ้วจึงนำคณะกรรมการไปยัง หลังสำนักงานเทศบาลตำบลขลุง และแจ้งว่าศาลเจ้าหลังดังกล่าวคือ ศาลหลักเมืองขลุง ประชาชนโดยทั่วไปจึงทราบว่ามีศาลหลักเมืองอยู่ในเขตอำเภอขลุง ต่อมาปี พ.ศ. 2507 โดยนายธำรง ถึงสุข นายอำเภอขลุงและ ร.ต.อ.เชวง ศรีทอง หัวหน้าสถานีตำรวจขลุง พร้อมพ่อค้าประชาชน ได้ร่วมประชุมร่วมกัน จึงได้มีมติไปอัญเชิญท่านฮุดโจ้ว จากขลุงมูลนิธิ มาประทับทรงเพื่อหาพื้นที่ ๆ เป็นมงคลสร้างศาลหลักเมืองขึ้น ในพื้นที่ปัจจุบัน โดยสร้างเป็นอาคารไม้ 1 หลัง และต่อมาในปี พ.ศ. 2515 คณะกรรมการในสมัยนั้นเห็นว่าศาลเจ้าได้ทรุดโทรมลงมากจึงได้รื้อถอนแล้วสร้างหลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีตหลังปัจจุบันซึ่งศาลหลักเมืองขลุงแห่งนี้ เป็นศาลที่ศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองขลุง มายาวนานมีพ่อค้าประชาชน มากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ครอบครัวของทุกท่าน ก็ได้รับพรตามที่ขอสมความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันศาลหลักเมืองขลุง มีความสำคัญต่อประชากรเชื้อสายจีนที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ของชุมชุนเมืองขลุง จัดเป็นตัวอย่างอาคารในพื้นที่ศึกษาที่มีคุณค่าทางด้านสังคม มีคณะกรรมการ ขลุงมูลนิธิ เป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการ

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-10-11

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร