บ้านถ้ำผาตอง


ละติจูด 20.0790633205 , ลองจิจูด 99.8992722791 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลท่าสุด อำเภออำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

ชุมชนกลุ่มอาชีพเฉพาะ,ชุมชนเกษตรกรรม/ชนบท เป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีบ้านเรือนตั้งอยู่กระจายภายในชุมชน ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดตั้งบ้านแสดงไม้แกะสลักเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยได้รับความสนับสนุนจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -