บ้านป่าส้าน


ละติจูด 19.2119745543 , ลองจิจูด 99.5382902307 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลเวียงกาหลง อำเภออำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

ชุมชนริมน้ำ ชุมชนเกษตรกรรม/ชนบท เป็นหมูบ้านที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ และมีระบบจัดการป่าที่ดี

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -