บ้านโป่งน้ำร้อน


ละติจูด 19.2579317221 , ลองจิจูด 99.5129406869 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลดอยฮาง อำเภออำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

ชุมชนชาติพันธุ์ มีบ่อน้ำพุร้อนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน และมีพื้นที่สำหรับการปลูกชา

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -