บ้านศรีดอนชัย


ละติจูด 20.1880574224 , ลองจิจูด 100.449426046 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลศรีดอนชัย อำเภออำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

ชุมชนเกษตรกรรม/ชนบท ชุมชนชาติพันธุ์ เป็นชุมชนที่โดดแด่นเรื่องการทอผ้า

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -